Právní upozornění

Název společnosti:
Ravensburger AG

Přednosta:
Clemens Maier,
Hanspeter Mürle


Předseda představenstvo:
Prof. Dr. Dieter Kurz


Rejstříkový soud:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10574


Rejstříkový soud/evidenční Číslo
Amtsgericht Ulm HRB 551302


DIČ:
DE154720975


Adresa sídla:
Robert-Bosch-Str. 1
88214 Ravensburg
Deutschland


E-Mail: info@ravensburger.com
Telefon: +49 - (0) 751 - 86 0
Fax: +49 - (0) 751 - 86 13 11E

(Prosím, nepoužívejte tato telefonní a faxová čísla za účelem poptávky po službách.)

Informace o existenci koncernu:

Společnost Ravensburger Karton s.r.o. tvoří společně s dalšími společnostmi skupiny (viz www.ravensburger.cz koncern Ravensburger.

Řídící osobou koncernu je Ravensburger AG.

Poznámka k duševnímu vlastnictví obsahu našich webových stránek

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny materiály, zejména jména, loga, obrázky, texty, ilustrace, designy, symboly, fotografie, charaktery, videoklipy jakož i písemné a jiné materiály, které se objevují na těchto webových stránkách (souhrnně označované jako „obsahy“), chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími právy k duševnímu vlastnictví. Tato práva náleží společnosti Ravensburger, podnikům spojeným se společností Ravensburger a/nebo poskytovatelům licencí společnosti Ravensburger. Uživatelům těchto webových stránek je zakázáno dané obsahy ani jako celek, ani jejich části reprodukovat, publikovat, přenášet, distribuovat, zobrazovat, upravovat, vytvářet z nich odvozená díla, prodávat je nebo se jakýmkoli způsobem podílet na jejich prodeji či využívání.