id="trbo-above-first-editorial"

Právní upozornění

Název společnosti:
Ravensburger CEE, s.r.o.

Jednatel:
Ing. Michal Jiřík

Rejstříkový soud:
Společnost je Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288269

IČ:
03289133

DIČ:
CZ03289133


Adresa sídla:
Pobřežní 620/3
Praha 8
186 00
Česká Republika


E-mail: info.czechia@Ravensburger.com
Telefon: +420 241 409 108/ +420 241 416 942

Prosím, nepoužívejte tato telefonní čísla za účelem poptávky po službách.

Informace o existenci koncernu:

Společnost Ravensburger CEE, s.r.o. a Ravensburger Karton s.r.o. tvoří společně s dalšími společnostmi skupiny koncern Ravensburger.

Řídící osobou koncernu je Ravensburger AG.


Poznámka k duševnímu vlastnictví obsahu našich webových stránek
Není-li uvedeno jinak, jsou všechny materiály, zejména jména, loga, obrázky, texty, ilustrace, designy, symboly, fotografie, charaktery, videoklipy jakož i písemné a jiné materiály, které se objevují na těchto webových stránkách (souhrnně označované jako „obsahy“), chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími právy k duševnímu vlastnictví. Tato práva náleží společnosti Ravensburger, podnikům spojeným se společností Ravensburger a/nebo poskytovatelům licencí společnosti Ravensburger. Uživatelům těchto webových stránek je zakázáno dané obsahy ani jako celek, ani jejich části reprodukovat, publikovat, přenášet, distribuovat, zobrazovat, upravovat, vytvářet z nich odvozená díla, prodávat je nebo se jakýmkoli způsobem podílet na jejich prodeji či využívání.
id="trbo-below-fragment-0"
id="trbo-below-main-content"