Ravensburger Spielend Neues Lernen Logo
 

Učení nových věcí hrou s Ravensburger

Vzdělávací hry, které vás budou opravdu bavit!

Učení nových věcí hrou

Od neurovědců, vývojových psychologů a pedagogů Ravensburger ví, jak probíhá proces učení u dětí vystavených specifickým vlivům a lákadlům dnešního života. Na základě těchto znalostí vznikla v roce 2006 řada vzdělávacích her s názvem „Učení nových věcí hrou“ (Spielend Neues Lernen®).

Podrobným způsobem pokrývá veškeré relevantní vzdělávací oblasti, od mateřské školky přes období předškolního věku až po povinnou školní docházku, a byla sestavena na základě velmi podrobné harmonizace se vzdělávacími plány příslušných ministerstev kultury. Jedná se o hry a knihy, které podporují děti individuálním způsobem a jsou opravdu zábavné.

Učení nových věcí hrou je rozděleno podle různého věku a stupně vývoje a bylo vyvinuto na základě nejnovějších vědeckých poznatků ve spolupráci s univerzitní institucí pro výzkum neurovědy a učení v Ulmu (ZNL TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen).
 

Základní znalosti

Hravě položit základy

Zde přichází ke slovu klasické vzdělávací hry. Colorama, Figurix a Junior English odpovídají i po více než 35 letech modernímu chápání procesu učení, jsou ještě pořád úspěšné a děti je rády hrají.
Podporují základní dovednosti veškerého učení: soustředění, pozornost, vnímání a poznávání barev a tvarů.

Rozvoj těchto schopností je pro Vaše dítě důležitý, protože jej připravuje na školní docházku.
Všechny produkty zaměřené na podporu těchto dovedností jsou pro Vás k dispozici v našem eshopu.
1 / 2

Řeč

Písmenko za písmenkem, slovo za slovem

Umění správně využívat řeč je důležitou součástí vývoje dítěte. Proto vyvinul Ravensburger ve spolupráci s uznávanými školními pedagogy sedm vzdělávacích her na téma řeči.

Proces vývoje řeči sestává ze čtyř kroků, proto na sebe jednotlivé hry navazují.

Matematika

Svět čísel se na tebe těší!

Hry zaměřené na matematiku nabízejí silnou motivaci k učení a spoustu zábavy při práci s čísly. Slouží k samostatnému rozvoji základního porozumění matematiky.

Děti se nejprve naučí základní číselnou řadu od 1 do 100, poté se úroveň her zvyšuje až do ovládnutí jednoduchých matematických operací.

Sociální a kulturní prostředí

Je toho tolik co objevovat!

Řada her věnovaná sociálnímu a kulturnímu prostředí připravuje děti na každodenní povinnosti. Pomocí hry se naučí, jak se vyrovnat s požadavky, které na ně budou běžně kladeny, a nabydou rychle samostatnosti.

Protože jen ten, kdo rozumí čtyřem ročním obdobím, umí hodiny a dokáže hospodařit s penězi, je připravený na výzvy každodenního života.
1 / 2