id="trbo-above-first-editorial"
Ravensburger Spielend Neues Lernen Logo
 

Učení nových věcí hrou s Ravensburger

Vzdělávací hry, které vás budou opravdu bavit!
id="trbo-below-fragment-0"

Učení nových věcí hrou

Od neurovědců, vývojových psychologů a pedagogů Ravensburger ví, jak probíhá proces učení u dětí vystavených specifickým vlivům a lákadlům dnešního života. Na základě těchto znalostí vznikla v roce 2006 řada vzdělávacích her s názvem „Učení nových věcí hrou“ (Spielend Neues Lernen®).

Podrobným způsobem pokrývá veškeré relevantní vzdělávací oblasti, od mateřské školky přes období předškolního věku až po povinnou školní docházku, a byla sestavena na základě velmi podrobné harmonizace se vzdělávacími plány příslušných ministerstev kultury. Jedná se o hry a knihy, které podporují děti individuálním způsobem a jsou opravdu zábavné.

Učení nových věcí hrou je rozděleno podle různého věku a stupně vývoje a bylo vyvinuto na základě nejnovějších vědeckých poznatků ve spolupráci s univerzitní institucí pro výzkum neurovědy a učení v Ulmu (ZNL TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen).
 
id="trbo-below-fragment-1"

Základní znalosti

Hravě položit základy

Zde přichází ke slovu klasické vzdělávací hry. Colorama, Figurix a Junior English odpovídají i po více než 35 letech modernímu chápání procesu učení, jsou ještě pořád úspěšné a děti je rády hrají.
Podporují základní dovednosti veškerého učení: soustředění, pozornost, vnímání a poznávání barev a tvarů.

Rozvoj těchto schopností je pro Vaše dítě důležitý, protože jej připravuje na školní docházku.
Všechny produkty zaměřené na podporu těchto dovedností jsou pro Vás k dispozici v našem eshopu.
1 / 2
id="trbo-below-fragment-2"

Řeč

Písmenko za písmenkem, slovo za slovem

Umění správně využívat řeč je důležitou součástí vývoje dítěte. Proto vyvinul Ravensburger ve spolupráci s uznávanými školními pedagogy sedm vzdělávacích her na téma řeči.

Proces vývoje řeči sestává ze čtyř kroků, proto na sebe jednotlivé hry navazují.
id="trbo-below-fragment-3"

Matematika

Svět čísel se na tebe těší!

Hry zaměřené na matematiku nabízejí silnou motivaci k učení a spoustu zábavy při práci s čísly. Slouží k samostatnému rozvoji základního porozumění matematiky.

Děti se nejprve naučí základní číselnou řadu od 1 do 100, poté se úroveň her zvyšuje až do ovládnutí jednoduchých matematických operací.
id="trbo-below-fragment-4"

Sociální a kulturní prostředí

Je toho tolik co objevovat!

Řada her věnovaná sociálnímu a kulturnímu prostředí připravuje děti na každodenní povinnosti. Pomocí hry se naučí, jak se vyrovnat s požadavky, které na ně budou běžně kladeny, a nabydou rychle samostatnosti.

Protože jen ten, kdo rozumí čtyřem ročním obdobím, umí hodiny a dokáže hospodařit s penězi, je připravený na výzvy každodenního života.
1 / 2
id="trbo-below-fragment-5"
id="trbo-below-main-content"