id="trbo-below-details-product-info"

STAROŻYTNY ŚWIAT 1200EL.

Kod kreskowy: 4005556199310
Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 7 lat. Do używania pod nadzorem osoby dorosłej. Przeczytaj instrukcje przed użyciem, postępuj zgodnie z ich zaleceniami i zachowaj jako odniesienie. Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
id="trbo-below-details-description"
id="trbo-below-details-more-info"
id="trbo-below-main-content"