Nota prawna

Ta strona internetowa www.ravensburger.pl jest obsługiwana przez

"TM Toys" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035010, NIP: 8511021941, zwaną dalej: Operatorem.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek linki zewnętrzne zawarte na stronie www.ravensburger.pl

Zawartość zewnętrznych stron internetowych jest monitorowana pod kątem naruszeń prawa przed umieszczeniem ich na stronie internetowej. Operator nie ma jednak wpływu na zawartość tych stron i nie bierze za nie odpowiedzialności. Operator przeprowadza regularne kontrole swoich linków. Za szkody, które mogą powstać w wyniku używania lub nieużywania linków odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

W razie pytań dotyczących powyższych informacji, prosimy o kontakt z biurem, dostępny pod numerem: 91 43 11 150 (stawka za połączenie zależy od cennika operatora telefonii).

Możesz także skontaktować się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego online, lub poprzez e-mail: biuro@tmtoys.pl

Kontaktując się z nami, zgadzasz się, na przetwarzanie przez Operatora twoich danych osobowych w celu może rozpatrzenia wniosku zgodnie z polityką ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).