id="trbo-below-details-product-info"

Lek och lär Musikalisk larv

Mer produktinformation

Genom sin kombination av teknik och lekfull design är BRIOs Musikaliska larv ett helt nytt sätt för ditt barn att upptäcka musikens grunder – och till och med skapa melodier! När du placerar träknopparna i hålen, ger varje hål ifrån sig en ton. Larvens huvud och bakända kan kopplas ihop på 10 olika sätt, och vart och ett belönas med en unik melodi. En perfekt leksak för att utveckla ditt barns sinnen och förståelse för orsak och effekt.
Streckkod: 7312350301892
id="trbo-below-details-description"
Spelregler
30189_Battery_Instruction_0189-896 C
Ladda ned spelregler
Spelregler
30189_musical_caterpillar_leaflet
Ladda ned spelregler
id="trbo-below-details-more-info"
Spelregler
30189_Battery_Instruction_0189-896 C
Ladda ned spelregler
Spelregler
30189_musical_caterpillar_leaflet
Ladda ned spelregler
id="trbo-below-details-last-viewed-products"
id="trbo-below-details-suggested-products"
id="trbo-below-main-content"