id="trbo-above-first-editorial"

Rättsligt meddelande

Webbplatsleverantören för www.ravensburger.se är:

Ravensburger AG
Robert-Bosch-Str. 1
88214 Ravensburg
Tyskland

Authorised Board of Directors:
Clemens Maier (Chairman of the Board), Hanspeter Mürle

Chairman of the Supervisory Board:
Prof. Dr. Dieter Kurz

Register court/Register number:
Amtsgericht Ulm HRB 551302

Sales tax number:
DE154720975

"Tel: +46 40 619 40 00
info@brio.net "

Information om immateriella rättigheter gällande innehållet på denna webbplats

Om ingenting annat anges är allt material, i synnerhet namn, logotyper, bilder, texter illustrationer, designutföranden, symboler, fotografier, figurer, videoklipp samt skriftligt och annat material som förekommer på denna webbplats (sammanfattas med beteckningen ”innehåll”), skyddat genom upphovs-, varumärkes- och övrig immaterialrätt. Dessa rättigheter innehas av Ravensburger, företag som är anslutna till Ravensburger och/eller Ravensburgers licensgivare. Användare av denna webbplats får varken helt eller delvis återanvända, reproducera, publicera, överföra, sprida, meddela eller ändra innehållet, skapa, sälja eller delta i försäljning eller någon annan typ av saluförande av verk som kan härledas till innehållet.
id="trbo-below-fragment-0"
id="trbo-below-main-content"