id="trbo-above-first-editorial"

Winacties - voorwaarden

VOORWAARDEN – WINACTIES

Voorwaarden voor deelname en mededeling over gegevensbeveiliging voor de Instagram Winactie.

A. Voorwaarden voor deelname
Door aan een Ravensburger Winactie deel te nemen, aanvaardt de deelnemer de volgende voorwaarden
1. De Winactie wordt georganiseerd door Ravensburger AG (hierna te noemen ”Ravensburger”).

2. Alleen personen uit Nederland en België mogen deelnemen aan de winacties. Deelnemers moeten volwassen zijn of deelnemen met de toestemming van hun ouders of verzorgers. Medewerkers van de Ravensburger Group en hun familieleden zijn van deelname uitgesloten. Deelname via derden zoals deelname-intermediairs is niet toegestaan. Ravensburger behoudt zich het recht voor om deelnemers van deelname uit te sluiten als zij deze voorwaarden voor deelname schenden, voordeel halen uit manipulatie en/of onjuiste verklaringen afleggen over hun identiteit. Dit kan met terugwerkende kracht gebeuren.

3. Deelname is gratis. Deelname en de kans om te winnen is niet afhankelijk van de aanschaf van een spel, puzzel of ander product.

4. Om aan de winactie deel te nemen, moet de deelnemer een Instagram-account of Facebook account hebben en dit account gebruiken om een reactie achter te laten op de betreffende post op Facebook of Instagram (afhankelijk waar de actie plaatsvindt).

5. Meedoen aan de winactie ‘Versier je tekening’ kan t/m 15 december 2023 (European time). De tekeningen dienen uiterlijk 15 december bij Ravensburger BV binnen te zijn op het volgende adres: Ravensburger BV – Postbus 289 – 3800 AG Amersfoort. Vermeld hierbij je NAW gegevens, je leeftijd en tevens je e-mailadres zodat Ravensburger je op de hoogte kan brengen indien je gewonnen hebt.
De loting van de prijswinnaars vindt plaats dinsdag 19 december en de winnaars zullen via de email op de hoogte worden gebracht.

6. Winactie Ravensburger selecteert 5 winnaars (in Nederland en België) en verloot deze 1 trekking onder alle deelnemers.

7. De te winnen prijs per winnaar is 1 GraviTrax StarterSet Junior – MyJungle EN 4 kaartjes voor Burger’s Zoo.

8. De winnaar wordt door Ravensburger via zijn of haar e-mailadres geïnformeerd. De prijs wordt op kosten van Ravensburger naar het opgegeven postadres van de winnaar verzonden. De prijs kan niet in geld worden uitgekeerd. De claim op de prijs kan niet aan een ander worden overgedragen en verloopt als de winnaar niet binnen 3 weken na het versturen van de winactie contact opneemt of als de gewonnen prijs niet kan worden afgeleverd. De deelnemer, respectievelijk de winnaar, is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn of haar informatie.

9. Door als onderdeel van de winactie een publieke post te maken, verklaart de deelnemer dat de gepubliceerde content vrij is van rechten van derden. In het bijzonder verklaart de deelnemer dat hij of zij de noodzakelijke toestemming heeft verkregen, wanneer de content niet door de deelnemer zelf is gemaakt en/of afbeeldingen bevat van andere personen dan de deelnemer.

10. Als de door de deelnemer op Facebook of Instagram gepubliceerde content de rechten van derden zou schenden, dan is alleen de deelnemer aansprakelijk en zal deze Ravensburger vrijwaren van alle claims van derden die hierop betrekking hebben. Dit is niet van toepassing wanneer de deelnemer niet verantwoordelijk is voor het schenden van rechten.

11. Ravensburger is alleen aansprakelijk voor schade die door Ravensburger of vertegenwoordigers van Ravensburger met opzet, door grove nalatigheid, of door contractbreuk is veroorzaakt. Dit is niet van toepassing met betrekking tot claims met betrekking tot productaansprakelijkheid en/of dodelijk of ander lichamelijk letsel.

2. Ravensburger behoudt zich het recht voor de winactie wegens valide redenen op enig moment uit te stellen of te beëindigen. Zulke valide redenen kunnen in het bijzonder optreden wanneer een juiste uitvoering van de winactie tegengewerkt of verhinderd wordt. In een dergelijk geval zijn alle claims van deelnemers uitgesloten.

13. Deze winactie is niet aan Facebook gelieerd en wordt op geen enkele wijze door Facebook gesponsord, gesteund of georganiseerd. De door de deelnemer ingediende informatie wordt niet aan Facebook verstrekt, maar uitsluitend aan Ravensburger. De verstrekte informatie wordt uitsluitend door Ravensburger en met Ravensburger gelieerde bedrijven gebruikt. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze prijstrekking moeten uitsluitend aan Ravensburger worden gericht.

14. Rechtsgang is uitgesloten.

B. Mededeling over gegevensbescherming

1. Gegevensverwerking door Ravensburger
Wij kiezen de winnaars uit alle personen die hun bijdrage op Facebook of Instagram hebben geüpload.
Voor het bepalen van de winnaars verwerken we uw publieke Facebook gebruikersnaam en de door u eventueel ingestuurde foto plus alle daaraan gelieerde informatie.
We zullen op Facebook en Instagram contact met de winnaars opnemen via ons ”Ravensburger NL” Facebook-account en Instagram NL account vragen om ons uw naam
en postadres mee te delen, zodat we de prijs per post kunnen verzenden. Deze gegevens worden uitsluitend voor het verzenden van de prijs gebruikt
en worden niet voor andere doeleinden opgeslagen of verwerkt.
De wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking is Artikel 6, Sectie 1 p. 1 lit. b GDPR.
Als de prijstrekking eenmaal is uitgevoerd, dan verwijderen we uw gegevens die we hebben verwerkt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens te bewaren.

2. Identiteit van de gegevensverwerkende instantie
De gegevensverwerkende instantie volgens Artikel 4, Sectie 7 van de
EU General Data Protection Regulation (GDPR) is
Ravensburger AG
Robert-Bosch-Str. 1
D-88214 Ravensburg

Mocht u vragen of op- of aanmerkingen hebben over de gegevensbescherming of als u uw onderstaande rechten wilt doen gelden, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. U kunt contact met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming opnemen via [email protected] of via ons bovenstaande postadres, ter attentie van ”the Data Protection Officer”.
Als u via e-mail contact met ons opneemt, dan slaan we de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) op, zodat we uw vragen kunnen beantwoorden. We verwijderen de hier bedoelde gegevens als opslag hiervan niet langer is vereist. Als er een verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren, dan beperken we de verwerking ervan.

3. Uw rechten
U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:
Het recht op opvraging,
Het recht op rectificatie of verwijdering,
Het recht op beperkte verwerking,
Het recht op bezwaar tegen verwerking,
Het recht op gegevensportabiliteit.

U hebt verder het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder
op gegevensbescherming over onze verwerking van uw per
id="trbo-below-fragment-0"
id="trbo-below-main-content"